null

Ogłoszenie IV otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnycj dla mieszkańców m.st Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty”.2. Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-06-19T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

1. Opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjnycj dla mieszkańców m.st Warszawy dotyczących procedury „Niebieskie Karty”

2. Doradztwo dla przedstawicieli służb pracujących w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych na terenie m.st. Warszawy

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Canaletta 2, pok. 103 i 104, tel. (22) 443 14 76, (22) 443 14 86, (22) 443 14 48, (22) 443 14 61, (22) 443 14 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: