null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego.Przed złożeniem oferty pracownik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20, pok. 432, nr telefonu 22 443-86-47 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-09-11T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego

Przed złożeniem oferty pracownik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20, pok. 432, nr telefonu 22 443-86-47 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: