null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Syreny 18, pokój nr 16, nr telefonu (22) 443 57 51, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-03-01T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Działania socjalno - pomocowe na rzecz osób w wieku emerytalnym: poprawa jakości życia seniorów w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy poprzez organizację letniego wypoczynku

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia            dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Syreny 18, pokój nr 16, nr telefonu (22) 443 57 51, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: