null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jako uzupełnienie całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-09-03T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem
społecznym z terenu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy jako uzupełnienie całorocznej pracy profilaktycznej lub socjoterapeutycznej w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15
w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: