null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja projektu badawczo-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. S. Żeromskiego 29 pok. 259-260 nr telefonu 22 37 33 259, 2237 33 260, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-06-09T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Realizacja projektu badawczo-edukacyjnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. S. Żeromskiego 29 pok. 259-260 nr telefonu 22 37 33 259, 2237 33 260, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: