null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w latach 2016 – 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Modlińska 197, pokój nr 257, nr telefonu (22) 51-03-347, 51-03-348 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-10-27T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i  młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Modlińska 197, pokój nr 257, nr telefonu (22) 51-03-347, 51-03-348 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: