null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

„Opisz Virtualną Warszawę” – zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez przygotowanie opisów przestrzeni publicznej ułatwiających poruszanie się po m.st. Warszawa.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-07-11T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

„Opisz Virtualną Warszawę” – zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością wzroku poprzez przygotowanie opisów przestrzeni publicznej ułatwiających poruszanie się po m.st. Warszawa.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, ul. Niecała 2, pok 11 i 22, nr telefonu: 22 443 14 53, 22 443 02 39, 22 443 14 54, 22 443 14 67 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: