null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej. Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zespół Sportu i Rekreacji, Warszawa, ul. Żeromskiego 29, pok. 144, nr telefonu 22 37 33 144, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-08-17T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:
  1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci  i młodzieży.
  2. Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Zespół Sportu i Rekreacji, Warszawa, ul. Żeromskiego 29, pok. 144, nr telefonu 22 37 33 144, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: