null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Organizacja imprez sportowych. 2. Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych. 3. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych. w zakresie zadań konkursowych:.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-10T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

1. Organizacja imprez sportowych

2. Organizacja integracyjnej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych

3. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych

w zakresie zadań konkursowych:

­    Katarzyna TWARDOWSKA            – pok. 1139,    tel. 22 44-324-82 

­    Katarzyna KLIMEK                                    – pok. 1139,    tel. 22 44-324-70 

­    Marcin NOWOCIEŃ                       – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74

w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (wymogi formalne):

­  Katarzyna TWARDOWSKA         – pok.  1139,  tel. 22 44-324-82

­  Katarzyna KLIMEK                        – pok.  1139,  tel. 22 44-324-70

­  Marcin NOWOCIEŃ                      – pok.  1139,  tel. 22 44-324-74

od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13:00 –15:30.

 

Odnośniki:

Załączniki: