null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w szczególności z wolskich placówek wsparcia dziennego, w okresie ferii letnich, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-03T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w szczególności z wolskich placówek wsparcia dziennego, w okresie ferii letnich, jako kontynuacja pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.
  2. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci ze szkół podstawowych z rodzin korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich
  3. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla gimnazjalistów z rodzin korzystających z pomocy i wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w okresie ferii letnich.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12), nr telefonu (22 443 57 52, 22 443 57 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: