null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, 424b nr telefonu 22 443-74-64, 22 443-75-22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-29T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej jako elementu Lokalnego Systemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, 424b nr telefonu 22 443-74-64, 22 443-75-22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: