null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinieZapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Solec 48, pok. 101 i 106, tel.

Etap konkursu:
Rozpatrywany
Termin składania
2013-12-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Działania informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  2. Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom doznającym różnych form przemocy w rodzinie, w tym przemocy seksualnej

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Solec 48, pok. 101 i 106, tel. (22) 443 14 76, (22) 443 14 86, (22) 443 14 48, 22 (443 14 46) (22) 443 14 66 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: