null

Ogłoszenie III otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 327, 326, nr telefonu 22/44-30-349, -348, -336 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-28T15:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Warszawy.

  

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 327, 326, nr telefonu 22/44-30-349, -348, -336 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00.

 

Odnośniki:

Załączniki: