null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania narkomanii w latach 2015-2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychotropowych przez osoby uzależnione.Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul. Niecała 2, nr telefonu (022) 443 14 51, 443 14 47 od 8.00 do 16.00).

Etap konkursu:
Unieważniony
Termin składania
2015-05-07T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Ograniczanie ryzyka szkód zdrowotnych związanych z używaniem środków psychotropowych przez osoby uzależnione

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul. Niecała 2, nr telefonu (022) 443 14 51, 443 14 47 od 8.00 do 16.00)

 

Odnośniki: