null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Podskarbińska 6, pok. nr 111 lub 112, nr telefonu 22 44 35 468, 22 44 35 469 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-08-05T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

Inicjatywy kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Zespołu Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Podskarbińska 6, pok. nr 111 lub 112, nr telefonu 22 44 35 468, 22 44 35 469  od poniedziałku  do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: