null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w latach 2015 – 2016

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami poszerzających ofertę projektu „Virtualna Warszawa” o nowe innowacyjne rozwiązania. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 45 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-24T15:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie działań skierowanych do osób z niepełnosprawnościami poszerzających ofertę projektu „Virtualna Warszawa” o nowe innowacyjne rozwiązania

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok 24 i 22, nr telefonu 22 443 14 54, 22 443 14 89, 22 443 14 50, 22 443 14 45 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: