null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w latach 2015 – 2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńcze. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12), nr telefonu (22 443 57 52, 22 443 57 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-06T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńcze.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Referat Profilaktyki Uzależnień, pok. 11 i 12), nr telefonu (22 443 57 52, 22 443 57 59 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: