null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-04T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: