null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Sytemu Wsparcia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Milenijna 2a, pokój nr 7, nr telefonu (22) 811-60-70, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-02-12T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i  młodzieży z terenu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Sytemu Wsparcia.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Milenijna 2a, pokój nr 7, nr telefonu (22) 811-60-70, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00).


 

Odnośniki:

Załączniki: