null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy, w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2014-2015

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - klubu dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-05-09T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej - klubu dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: