null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, będących klientami ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 16 i 15, nr telefonu 22 443 02 73, 22 443 14 73, 22 443 14 64 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-30T16:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:

Wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów, będących klientami ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.  

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 16 i 15, nr telefonu 22 443 02 73, 22 443 14 73, 22 443 14 64  (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: