null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Promowanie działalności z zakresu profiflaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach.Program wzmacniania samokontroli i rozwoju osobistego. Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu 22 443 14 83 lub 22 443 14 51, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-03-03T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Promowanie działalności z zakresu profiflaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach.
  2. Program wzmacniania samokontroli i rozwoju osobistego.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Niecała 2, pok. 232, nr telefonu  22 443 14 83 lub 22 443 14 51, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00).

 

     ELEKTRONICZNY GENERATOR WNIOSKÓW 


 

Odnośniki:

Załączniki: