null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej i pracowników placówek pomocowych dla osobó bezdomnych finansowanych ze środków m.st. Warszawy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowychPromowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej i pracowników placówek pomocowych dla osobó bezdomnych finansowanych ze środków m.st. Warszawy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
  2. Promowanie działalności z zakresu profilaktyki, terapii i rehabilitacji w specjalistycznych czasopismach i innych mediach

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul. Niecała 2 nr telefonu  (022) 443 14 83, 443 14 51, 443 14 72 od 8.00 do 16.00)

 

Odnośniki:

Załączniki: