null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieżyOrganizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Modlińska 197, pok. 106, nr telefonu 022) 51 03 103 i pok. 107, nr telefonu (022) 51 03 167 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-06-03T16:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:
  1. Organizacja letnich zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży
  2. Organizowanie wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Modlińska 197, pok. 106, nr telefonu 022) 51 03 103 i pok. 107, nr telefonu (022) 51 03 167 od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 16:00). Pracownik nie udziela dodatkowych informacji w zakresie prawidłowości i merytorycznej zawartości wypełnionych ofert.

 

Odnośniki:

Załączniki: