null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-18T15:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

 

 

 

1. Prowadzenie klubu dla młodzieży w wieku 11-18 lat ze środowisk zagrożonych wykluczeniem
2. Realizacja działań profilaktycznych i szkoleniowych na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy rodzinie w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Lokalowych dla Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica 1 Praskiego Pułku 33 pok. nr 216, nr telefonu (22) 773 60 18, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-15.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: