null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja programów edukacyjnych i reedukacyjnych dotyczących szkodliwych skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców zwiększających kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki rówieśniczej, w formie szkolnej i pozaszkolnej, zgodnie ze standardami, jakości realizacji programów profilaktycznych, określonymi w

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-07-22T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Realizacja programów edukacyjnych i reedukacyjnych dotyczących szkodliwych skutków spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży.
  2. Realizacja programów edukacyjnych, adresowanych do rodziców i wychowawców zwiększających kompetencje wychowawcze w obszarze profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.
  3. Realizacja programów profilaktycznych z obszaru profilaktyki rówieśniczej, w formie szkolnej i pozaszkolnej, zgodnie ze standardami, jakości realizacji programów profilaktycznych, określonymi w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a nr telefonu 22 443-75-22, 22 443-74-64, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: