null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wspieranie środowisk abstynenckich poprzez realizację programów mających na celu integrację oraz promocję zdrowego stylu życia. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, nr telefonu 22 443 75 22, 22 546 60 07 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-03-20T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Wspieranie środowisk abstynenckich poprzez realizację programów mających na celu integrację oraz promocję zdrowego stylu życia.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, nr telefonu 22 443 75 22, 22 546 60 07 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: