null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w latach 2015-2018

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w: formie opiekuńczej, specjalistycznej, w formie opiekuńczej połączonej z formą specjalistyczną, w formie pracy podwórkowej połączonej z formą opiekuńczą i/lub specjalistyczną, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-22T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w: formie opiekuńczej, specjalistycznej, w formie opiekuńczej połączonej z formą specjalistyczną, w formie pracy podwórkowej połączonej z formą opiekuńczą i/lub specjalistyczną,  dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,  jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 26 nr telefonu (22) 578-34-51 lub (22) 578-34-54,  w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: