null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i fakultetów problemowych dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-23T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

1. Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i fakultetów problemowych dla dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych.

Działania edukacyjne w formie cyklicznych spotkań i warsztatów dla osób starszych żyjących w środowisku zagrożonym uzależnieniem od alkoholu oraz przemocą.

4. Realizacja zajęć edukacyjno-wspierających dla osób i rodzin dotkniętych przemocą, na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku.

5. Działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w formie warsztatów umiejętności społecznych, programów informacyjno - edukacyjnych, korekcyjno - edukacyjnych, ograniczających rozmiary ryzykownych zachowań podejmowanych przez dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku.

6. Działania informacyjno-edukacyjne, skierowane do rodziców/opiekunów, nauczycieli i wychowawców na terenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2014 roku.

7.  Kompleksowa realizacja seminarium poświęconego alkoholowemu zespołowi płodowemu FASD.

8. Organizacja społecznej kampanii kierowanej do mieszkańców dzielnicy Żoliborz w zakresie przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ul. Słowackiego 6/8, pokój nr 25, nr telefonu (22) 207-14-37 lub 207-14-18, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00).

 

 

Odnośniki:

Załączniki: