null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja projektów włączających się w inicjatywę Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Po książki na ChmielnąRealizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnejPrzed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Mokotowska 17 lok. 36 – budynek przy pl.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-09T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:
  1. Realizacja projektów włączających się w inicjatywę Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Po książki na Chmielną
  2. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Mokotowska 17 lok. 36 – budynek przy pl. Zbawiciela, wejście od Nowowiejskiej 1/3, nr telefonu 22 279 20 73, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: