null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w II połowie 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych zmierzające do integracji mieszkańców Targówka FabrycznegoPrzedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla seniorów TargówkaPrzed złożeniem oferty pracownik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20, pok. 432,

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-04-20T16:00:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:
  1. Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych zmierzające do integracji mieszkańców Targówka Fabrycznego
  2. Przedsięwzięcia w ramach wzbogacenia oferty kulturalnej dla seniorów Targówka

Przed złożeniem oferty pracownik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (ul. Kondratowicza 20, pok. 432,
nr telefonu 22 443-86-47 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: