null

Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w latach 2016 - 2017

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przygotowanie oraz wydanie miejskiego przewodnika prezentującego warszawskie organizacje pozarządowe. Opracowanie trasy wycieczkowej pn. „Śladem warszawskich organizacji pozarządowych”. Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych:.telefonicznie pod numerem 22 4430 278;osobiście przy ul. Senatorskiej 27 pokój 139.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-09-07T16:00:00
Kategoria konkursu:
Projekty interdyscyplinarne
Informacje dodatkowe:
  1. Przygotowanie oraz wydanie miejskiego przewodnika prezentującego warszawskie organizacje pozarządowe.
  2. Opracowanie trasy wycieczkowej pn. „Śladem warszawskich organizacji pozarządowych” 

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu  m.st. Warszawy udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące zadania konkursowego oraz wymogów formalnych:

  • telefonicznie pod numerem 22 4430 278;
  • osobiście przy ul. Senatorskiej 27 pokój 139.

 

Odnośniki:

Załączniki: