null

Ogłoszenie II otw. konk. ofert na realizację zad. pub. w zakr. ochrony i promocji zdrowia, dot. przeciwdz. alk. i przemocy w rodzinie, przeciwdz. narkomanii oraz pom. społ., działal. na rzecz osób w wieku emeryt. w Dzienicy Ursynów m. st. W-wy w 2015 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Realizacja programów profilaktycznych, w tym programów z obszaru profilaktyki rówieśniczej, w formie szkolnej i pozaszkolnejRealizacja programów w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.Prowadzenie w punktach sprzedaży alkoholu oraz w lokalach gastronomicznych

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-07-15T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
 1. Realizacja programów profilaktycznych, w tym programów z obszaru profilaktyki rówieśniczej, w formie szkolnej i pozaszkolnej
 2. Realizacja programów w zakresie edukacji publicznej na temat działania alkoholu
  na organizm i ryzyka szkód w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 3. Prowadzenie w punktach sprzedaży alkoholu oraz w lokalach gastronomicznych
  na terenie Dzielnicy Ursynów badań typu ,,tajemniczy klient”, dotyczących sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości
 4. Wspieranie programów profilaktycznych, edukacyjnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie używania narkotyków i innych  środków psychoaktywnych.
 5. Działania informacyjno-edukacyjne przekazujące wiedzę o problemie przemocy w rodzinie, w tym  o zjawisku, formach przemocy i przepisach prawa, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Ursynów
 6. Wspieranie programów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży
 7. Działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat współczesnych zagrożeń
  i poprawy bezpieczeństwa osób starszych

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, 424b nr telefonu 22 443-74-64, 22 443-71-41, 22 443-75-22, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: