null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w latach 2014-2016

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-04-22T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

Stworzenie jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy we wszystkich placówkach wsparcia dzieci i rodziny działających na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem placówek wsparcia dziennego.

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (Wydział Profilaktyki Uzależnień, pok. 232, ul. Niecała 2 nr telefonu  (022) 443 14 72, (022) 443 14 62, (022) 443 14 51 od 8.00 do 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: