null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w życiu rodzinnym oraz społecznymWspieranie programów mających na celu poprawę jakości życia osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica Krucza 6/14 a pok.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T12:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Wspieranie programów z zakresu wyrównywania szans mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w życiu rodzinnym oraz społecznym
  2. Wspieranie programów mających na celu poprawę jakości życia osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica Krucza 6/14 a pok. nr 10, nr telefonu (22) 502 29 24, od poniedziałku do piątku  w godz. 08.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: