null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania na rzecz rodzin zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą, zamieszkujących bądź przebywających na terenie dzielnicy, które doświadczają problemów, związanych z pełnieniem funkcji wychowawczychDziałania na rzecz dzieci i młodzieży pijącej i upijającej się i/lub zagrożonej przemocą w rodzinie, przebywającej na terenie dzielnicy Śródmieście m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T12:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Działania na rzecz rodzin zagrożonych uzależnieniami i/lub przemocą, zamieszkujących bądź przebywających na terenie dzielnicy, które doświadczają problemów, związanych z pełnieniem funkcji wychowawczych
  2. Działania na rzecz dzieci i młodzieży pijącej i upijającej się i/lub zagrożonej przemocą w rodzinie, przebywającej na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  3. Działania na rzecz dzieci, młodzieży, uczęszczającej do śródmiejskich placówek oświatowych, mających na celu podniesienie świadomości na temat zachowań ryzykownych, podejmowanych pod wpływem środków psychoaktywnych i kształtowanie prawidłowych postaw
  4. Szkolenia kadry instytucji i organizacji, działających na rzecz osób i rodzin zagrożonych występowaniem problemów alkoholowych i przemocą w rodzinie
  5. Działania edukacyjno – informacyjne, adresowane do mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz zwiększenie świadomości związanej z podejmowaniem zachowań ryzykownych

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica Krucza 6/14 a pok. nr 10, nr telefonu (22) 502 29 24, od poniedziałku do piątku  w godz. 08.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: