null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Działania skierowane do młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania, zagrożonej wykluczeniem społecznym metodą streetworkinguZagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocyZagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wyjazdów profilaktycznych jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżąProwadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i prawnej oraz wsparcia dla rodzin w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodz

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-13T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Działania skierowane do młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania, zagrożonej wykluczeniem społecznym metodą streetworkingu
  2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie pozalekcyjnym jako alternatywa wobec uzależnienia od alkoholu i przemocy
  3. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie  wyjazdów profilaktycznych jako element systematycznej pracy z dziećmi i młodzieżą
  4. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej, edukacyjnej i prawnej oraz wsparcia dla rodzin w celu przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Powstańców Śląskich 70, II piętro, pok. 238,  nr telefonu (22) 53 37 844, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30).

 

Odnośniki:

Załączniki: