null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnychOrganizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-13T13:00:00
Kategoria konkursu:
Pomoc społeczna
Informacje dodatkowe:
  1. Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych
  2. Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Słupecka 2a, nr telefonu (22) 823-18-97 lub 823-18-93, w godz. 8:00 – 16:00)

 

Odnośniki:

Załączniki: