null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Ograniczenie występowania ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży z terenu Ursynowa, poprzez realizację kompleksowych programów zagospodarowania czasu wolnego oraz prowadzenie działań metodą streetworkingu i partyworkinguRealizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, w tym również uzależnień behawioralnych (niechemicznych), przemocy i przeciwdziałania podejmowaniu ryzykownych zachowań, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłychWspieranie środowisk abstynenckich poprzez realizację programów mających na celu integrację oraz p

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-16T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Ograniczenie występowania ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży z terenu Ursynowa, poprzez realizację kompleksowych programów zagospodarowania czasu wolnego oraz prowadzenie działań metodą streetworkingu i partyworkingu
  2. Realizacja programu informacyjno – edukacyjnego z zakresu problematyki uzależnień, w tym również uzależnień behawioralnych (niechemicznych), przemocy i przeciwdziałania podejmowaniu ryzykownych zachowań, skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych
  3. Wspieranie środowisk abstynenckich poprzez realizację programów mających na celu integrację oraz promocję zdrowego stylu życia

 Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (al. Komisji Edukacji Narodowej 61, pok. nr 424a, nr telefonu 22 443 75 22, oraz pok. 449, tel. 22 546 60 01 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: