null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennegoRealizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z ochockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przy współudziale rodziców/opiekunów i/lub kadry pedagogicznejTurnusy readaptacyjne dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskichDziałania informacyjno-edukacyjne, skierowane do

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2014-03-14T14:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Organizacja wyjazdów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym będących kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego
  2. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży z ochockich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przy współudziale rodziców/opiekunów i/lub kadry pedagogicznej
  3. Turnusy readaptacyjne  dla osób uzależnionych będących w okresie rehabilitacji, współuzależnionych oraz ich bliskich
  4. Działania informacyjno-edukacyjne, skierowane do rodziców/opiekunów, na terenie dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2014 roku 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Słupecka 2a, nr telefonu (22) 823-18-93,  w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: