null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

UWAGA! różne terminy składania ofert.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-30T15:30:00
Kategoria konkursu:
Kultura
Informacje dodatkowe:

UWAGA! różne terminy składania ofert.

  1. Realizacja projektów i przedsięwzięć artystycznych tworzących ofertę kulturalną Warszawy, w tym projektów wspierających dialog międzykulturowy oraz popularyzujących tradycję, historię, dziedzictwo kulturowe i wielokulturowość Warszawy (do 30 grudnia 2013 r., do godz. 15:30).
  2. Współpraca międzynarodowa warszawskich środowisk twórczych (do 3 stycznia 2014 r., do godz. 15:30).
  3. Realizacja projektów nowatorskich artystycznie i eksperymentalnych (do 3 stycznia 2014 r., do godz. 15:30).
  4. Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturalnej (do 10 stycznia 2014 r., do godz. 15:30)

Przed złożeniem oferty pracownicy Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pokój 327, 326, nr telefonu 22/44-30-349, -351 -348, -344, -346 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: