null

Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2015-2018 zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu WsparciaProwadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki/placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu WsparciaProwadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-10-23T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:
  1. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki/placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
  2. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki/placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej jako element Lokalnego Systemu Wsparcia
  3. Prowadzenie na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy placówki/placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę jako element Lokalnego Systemu Wsparcia

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Warszawa, ulica Krucza 6/14a pok. nr 12, nr telefonu (22) 502 29 24, od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: