null

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczącego organizacji wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego w Dzielnicy Praga-Północ Urzędu m.st. Wars

Drukuj otwiera się w nowej karcie

. Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2015-05-14T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

 

Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w okresie ferii letnich, jako kontynuacja całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej.

 

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 15
w Warszawie, pokój 204, nr telefonu 22 59 00 142, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00).

 

Odnośniki:

Załączniki: