null

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieżyPrzed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: w zakresie spraw merytorycznych: Dorota OGNICHA – pok. 1120, tel. 22 44-324-75Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139, tel. 22 44-324-74w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):Katarzyna TWARDOWSKA – pok. 1139, tel. 22 44-324-82Katarzyna KLIMEK – pok. 1139, tel.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2013-12-17T15:00:00
Kategoria konkursu:
Sport i rekreacja
Informacje dodatkowe:

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieżyPrzed złożeniem oferty pracownicy Biura Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych: w zakresie spraw merytorycznych: Dorota OGNICHA – pok. 1120,    tel. 22 44-324-75Marcin NOWOCIEŃ – pok. 1139,    tel. 22 44-324-74w zakresie kompletności i prawidłowości wymaganej dokumentacji (ocena formalna):Katarzyna TWARDOWSKA – pok.  1139, tel. 22 44-324-82Katarzyna KLIMEK – pok.  1139, tel. 22 44-324-70Marcin NOWOCIEŃ – pok.  1139, tel. 22 44-324-74od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 11:00 oraz 13.00 – 15.30.

 

Odnośniki:

Załączniki: