null

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy w 2016 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

1. Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga – Południe na terenie objętym programem rewitalizacji.

Etap konkursu:
Rozstrzygnięty
Termin składania
2016-07-08T16:00:00
Kategoria konkursu:
Ochrona i promocja zdrowia
Informacje dodatkowe:

1. Prowadzenie działalności wspierającej osoby uzależnione i ich rodziny zamieszkujące w Dzielnicy Praga – Południe na terenie objętym programem rewitalizacji.

2. Prowadzenie działań wspierających młodzież oraz młodych dorosłych w przedziale wiekowym 17-21 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym zamieszkujących w Dzielnicy Praga – Południe na terenie objętym programem rewitalizacji.

Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (ul. Podskarbińska 6, p. I, pok. 112 - 114, nr telefonu 22 443-52-54, 22 443-53-00 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 16.00).

 

Odnośniki:

Załączniki: