null

Negocjacje na realizację zadania publicznego - harmonogram

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Harmonogram negocjacji zgodnie z Zarządzeniem 3669/2009 Prezydenta m. st Warszawy z dnia 22 września 2009 r.w sprawie ogłoszenia negocjacji na realizację w latach 2009 - 2012 zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Negocjacje dotyczące warunków umowy odbędą się w dniu 14 października 2009 r. w Urzędzie m.st. Warszawy przy ul. Niecałej 2 w pok. nr 27 wg. poniższego harmonogramu:

Harmonogram negocjacji zgodnie z Zarządzeniem 3669/2009 Prezydenta m. st Warszawy z dnia 22 września 2009 r.w sprawie ogłoszenia negocjacji na realizację w latach 2009 - 2012 zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, skierowanych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

  • Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Klasyków 52/54 03-163 Warszawa 8.30 - 9.30

  • Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Wałuszewska 48 03-005 Warszawa 9.30 - 10.30

  • Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

ul. Paprociowa 2 04-751 Warszawa 10.30 - 11.30

  • Katolicka Placówka Wychowawcza "Nasz Dom"

ul. Bolesława Śmiałego 37 02-496 Warszawa 11.45 - 12.45

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego

ul. Kredytowa 1a 00-056 Warszawa 12.45 - 14.00

  • Fundacja Rodzin Adopcyjnych

ul. Nowogrodzka 49 00-695 Warszawa 14.00 - 15.30

Załączniki: