null

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz przykłady dokumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów (branżowych komisji dialogu społecznego oraz dzielnicowych komisji dialogu społecznego) z programu współpracy na rok 2021.:

do  31 stycznia:
przedstawienie sprawozdania z prac KDS-ów za 2020 rok oraz przesłanie na stronę internetową Miasta

do 15 lutego:
pierwsze spotkanie KDS-ów w 2021 roku zwołane przez przewodniczącego


Posiedzenia KDS-ów są jawne i otwarte. KDS-y sporządzają i przesyłają do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta za pośrednictwem przedstawiciela Miasta, który jest członkiem KDS-u:

1)       aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego;

2)       ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej pięć dni roboczych przed terminem spotkania) oraz program spotkania;

3)       uchwały i stanowiska podejmowane przez KDS;

4)       roczne sprawozdanie z pracy KDS-u.

Załączniki: