null

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów oraz przykłady dokumentów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Najważniejsze terminy i działania związane z pracami KDS-ów (branżowych komisji dialogu społecznego oraz dzielnicowych komisji dialogu społecznego):

do  31 stycznia:
przedstawienie sprawozdania z prac KDS-ów za 2018 rok oraz przesłanie na adres ngo@um.warszawa.pl 

do 14 lutego:
pierwsze spotkanie  KDS-ów zwołane przez przewodniczącego

 

Powyższe informacje dotyczą  funkcjonujących KDS-ów. W przypadku nowo utworzonych KDS-ów dokumenty muszą powstać najpóźniej do trzeciego posiedzenia.

KDS-y sporządzają i przesyłają do zamieszczenia na stronie internetowej Miasta na adres ngo@um.warszawa.pl:
1) regulamin pracy oraz zarys rocznego planu pracy;
2) aktualną informację o przewodniczącym i prezydium wraz z danymi kontaktowymi oraz aktualną listę organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych. Listę można aktualizować także w ciągu roku kalendarzowego; 
3) ogłoszenia o miejscu i terminie posiedzeń (na co najmniej siedem dni przed terminem spotkania);
4) roczne sprawozdanie z pracy KDS-ów.

Załączniki: