null

Postępowanie pozakonkursowe na najem lokalu użytkowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

5 października 2021 r. ogłoszone zostało postępowanie pozakonkursowe na najem lokalu użytkowego nr 12 i 12a przy ul. L. Narbutta2/Puławskiej 20 na prowadzenie działalności społeczno-użytecznej lub kulturalnej.

W postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty bezpośrednio wykonujące zadania użyteczności publicznej, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność społeczno-użyteczną bądź kulturalną, dla których działalność ta jest celem statutowym i których dochody przeznaczone są w całości na jej realizację.

Propozycje będą przyjmowane do dnia 03.11.2021 r. do godz. 15:00, natomiast otwarcie Propozycji nastąpi w dniu 04.11.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy przy ulicy Irysowej 19.
Regulamin postępowania w sprawie oddania w najem lokali poza konkursem ofert na prowadzenie działalności społeczno-użytecznej lub kulturalnej, a także wzór umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony dostępny jest na stronie internetowej ZGN pod tym linkiem:

https://zgnmokotow.waw.pl/l-narbutta-2-pulawska-20-lokal-nr-12-i-12a-postepowanie-w-sprawie-oddania-w-najem-lokalu-poza-konkursem-ofert-na-prowadzenie-dzialalnosci-spoleczno-uzytecznej-lub-kulturalnej/

Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać pod numerami telefonów: 22 549 37 18, 22 549 37 17 oraz 22 549 37 54.