null

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Fundacją Instytut na rzecz Ekorozwoju ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Warszawskiego Okrągłego Stołu ds. adaptacji do zmian klimatu (WOSAK), który będzie brał udział w opracowaniu Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do 2050 roku. Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do zgłaszania swoich kandydatek i kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załącznikach. 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 6 września 2016 r.  

Załączniki: